การดำเนินชีวิตในการทำงานของสภาพสังคมปัจจุบันต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาการและกระแสในการเปลี่ยนเเปลงในสังคมแต่ละระดับ มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง หลักการและวิธีการต่างๆในการบริหารงานมีมากมายเราให้ความสำคัญกับวิธีการ มากกว่าวิธีคิดสิ่งที่เคยใช้แล้วประสบความสำเร็จในอดีต ปัจจุบันอาจจะไม่ได้ผลก็มีการเรียนรู้จึงต้องเกิดขึ้นทั้งด้านการสร้างจิตวิทยาระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จากสภาวะทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้เราต้องการพักผ่อนที่มากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้างในปัจจุบัน เป็นตัวแปรด้านหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าหรือก้าวหลังปัจจัยมี 2 ทาง
          ด้านภายนอก เช่น 
1. เศรษฐกิจของประเทศ
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
          ด้านภายใน เช่น 
1. ความรักในตัวบุคคลที่มีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ลักษณะการพักผ่อนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีความต้องการที่แตกต่างกันและประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่เหมือนกัน ใครได้รับมากน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ที่บุคคลนั้นมีและโดยส่วนใหญ่การรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการพักผ่อนมักจะได้รับจากสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจาการหาข้อมูลในหนังสือ ทำให้คุณค่าของหนังสือลดลง สังเกตจากพฤติกรรมการอ่านที่น้อยลง
          กิจกรรมที่กระทำ
1. กิจกรรม Walk Rally
2. การเล่นกีฬา
3. การบำเพ็ญประโยชน์แบบอาสาสมัคร
4. การทำ Simplicity
5. การทำโยคะ
          ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กล้าแสดงออกร่วมกัน / การเริ่มต้นทีมงานที่ดี
2. กิจกรรมกลุ่มร่วมกันที่มีงานสามัคคี
3. สุขภาพแข็งแรง / ผ่อนคลายความเครียด 
4. ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
5. ความสงบ / สอนชีวิตให้คน / ยึดเหนี่ยววจิตใจ
6. ความสุขที่อยู่กับธรรมชาติที่เรารักวันละ 5 นาที
7. สุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่แข็งแรง
          การพักผ่อนของกายและใจกับ 3 อ.
- อาหาร คือ กินอาหารใหม่สดและให้ครบ 5 หมู่ 
- อากาศ คือ บริสุทธิ์สดชื่น
- อารมณ์ คือ ยิ้มแย้มทุกวันกล่าวคำว่าขอบคุณเสมอ
 

อาหารที่เหมาะสมของกายและใจ
          อาหาร 5 หมู่ของกาย
1. ไขมัน 
2. คาร์โบไฮเดรต
3. โปรตีน
4. วิตามิน
5. เกลือแร่
          อาหาร 7 หมู่ของจิตใจ
1. การถือศีล
2. การบำเพ็ญประโยชน์
3. การเรียนรู้ความสุจริต
4. การพากันไปเยี่ยมญาติ
5. การออกกำลังกาย
6. การทำความเอื้ออาทร
7. การท่องเที่ยว 


แหล่งที่มา

ศิริพงษ์ ฐานมั่น. "การพักผ่อนอย่างได้คุณค่าและประโยชน์" วไลยอลงกรณ์. 1(1) : 131 - 138 : มกราคม - มิถุนายน 2549

Comment

Comment:

Tweet

^^ใช่คะๆเป็นการพักผ่อนที่ดีมากอย่างนึงเลย

#2 By Areerat Pulsawat on 2012-02-03 12:23

เหนื่อยนักก็พักบ้างdouble wink Hot!

การนั่งทำสมาธิก็เป็นการพักใจอย่างหนึ่งนะ ไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวล surprised smile

#1 By บุรุษนิรนาม on 2012-02-03 12:13